Template in work

Več o Euro-cars ocenjevanju

Pomanjkljivost Internetnega oglaševanja je zmanjšana možnost neposrednega, fizičnega kontakta z vozilom in njegovega preizkusa. Še tako dober oglas ne zagotavlja, da je stanje vozila točno tako, kot si ga morebitni kupec predstavlja ali želi.Tega ne zagotavlja niti direktna telefonska ali elektronska komunikacija s prodajalcem. Naša naloga je kupcu priskrbeti kredibilno in strokovno mnenje, oceno o vozilu, ki ga kupuje, oziroma o vozilu, ki se prodaja. Pomagamo tudi prodajalcem; ni vsak prodajalec tudi avtomobilski ekspert in zaradi tega včasih ne zmore dovolj strokovno in realno oceniti svojega vozila. To posledično vpliva na prodajno ceno. Na ta način lahko obem stranem prihranimo razočaranje, pa tudi stroške.

Vsak ponudnik vozila, prodajalec, lahko na našem portalu izbere možnost, da mu vozilo pred prodajo rangiramo-ocenimo ("rating" od 1-5). Rangiranje vozila se opravlja po enakih kriterijih in postopkih, kot se opravlja inšpekcijski pregled vozila. Razlika med obema postopkoma je le v tem, da se rangiranje opravi na zahtevo prodajalca, inšpekcijski pregled pa na zahtevo kupca. Za kupca to pomeni, da imamo za neko vozilo že vnaprej pripravljeno oceno stanja, izdelano v določenem obdobju in mu v večini primerov ni treba podati zahtevka za dodaten inšpekcijski pregled. Rating, oceno stanja vozila lahko kupec pridobi na zahtevo.

Rating vozila je v dokumentirani obliki priložen vsakemu ocenjenemu vozilu, z njim razpolaga prodajalec. Ravno tako je na voljo v našem arhivu.

Pozor - lahko se zgodi, da je od datuma rangiranja vozila preteklo precej časa in v tem obdobju lahko trenutni lastnik vozila izgubi interes za vestno skrb nad vozilom. Nastale okvare na vozilu se več ne popravljajo, servisni intervali se preskočijo, potrošni material ni zamenjan, itd. V tem obdobju je bilo vozilo lahko tudi poškodovano, iz raznoraznih vzrokov odjavljeno iz prometa in kot tako brez opravljenega tehničnega pregleda, ki zagotavlja tehnično brezhibnost. Zaradi tega je lahko stanje vozila veliko slabše, kot je bilo na dan ocenjevanja in posledično lahko pride do zapletov. V izogib takim situacijam je najvarneje, da se kljub že pridobljeni oceni vozila vseeno vozilo še enkrat pregleda. Tak nakup je najvarnejši nakup.

Ocenjevanje vozila je na voljo le za vozila v lasti fizičnih oseb.

Za pregled in rangiranje vozil izven naše države nas predhodno kontaktirajte.